Bestuur en leden

Nel Rinkel
Voorzitter
Kitty Kuiper
Secretaris
Pierre van ’t Hoff
Penningmeester
Hans Schadenberg
Vice Voorzitter
Pieter Veldstra
Communicatie